(1)
Zusman, L. Anorexia Nervosa: Un Estudio De Casos. PSICO 1990, 8, 117-131.