(1)
Comité Editorial, C. E. Incorporación De Felipe Osterling Parodi (1932-2014) Como Miembro Honorario De THĒMIS. THEMIS 2014.