EDITORIAL, C. Presentación. Anthropía, n. 1, p. 5, 4 maio 2020.