[1]
Damon, F. 2022. ┬┐Malinowski para hoy?. Anthropologica. 40, 49 (dic. 2022), 293-305. DOI:https://doi.org/10.18800/anthropologica.202202.016.