Damon, Frederick. 2022. ┬┐Malinowski Para Hoy?. Anthropologica 40 (49), 293-305. https://doi.org/10.18800/anthropologica.202202.016.