Damon, F. (2022) ┬┐Malinowski para hoy?, Anthropologica, 40(49), pp. 293-305. doi: 10.18800/anthropologica.202202.016.