GIUSTI, M.; RIZO-PATRÓN, R. Presentation. Areté, v. 11, n. 1-2, p. 7-10, 1 dez. 1999.