(1)
Rozalski, M. Utopia Do Outro. CONEXION 2022, 19-59.