[1]
Figueroa, A. and RenterĂ­a, J.M. 2016. On the World Economic Elite. Economia. 39, 77 (Aug. 2016), 9-32. DOI:https://doi.org/10.18800/economia.201601.001.