Figueroa, Adolfo, and José María Rentería. 2016. “On the World Economic Elite”. Economia 39 (77), 9-32. https://doi.org/10.18800/economia.201601.001.