Gruber Narváez, Stephan. 2013. “Varoufakis, Yannis. The Global Minotaur. America, Europe and the Future of the World Economy. Segunda Edición. Londres: ZedBooks, 2013, 296 Pp.”. Economia 36 (72), 215-17. https://doi.org/10.18800/economia.201302.011.