Figueroa, A. and Rentería, J. M. (2016) “On the World Economic Elite”, Economia, 39(77), pp. 9-32. doi: 10.18800/economia.201601.001.