[1]
I. Kant, Carta a Marcus Herz, ESTFIL, vol. 10, pp. 165-172, mar. 2012.