Ortells Ramos, Manuel, Universitat de València, España